OFERTA EDUKACYJNA

Rekrutacja 2022/2023

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/

Technikum nr 5 zostało sklasyfikowane na 10 miejscu wśród szkół technicznych województwa łódzkiego i zdobyło srebrną tarczę w ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego zawód
technik usług fryzjerskich w ZSP nr 6
– montaż Weronika Łysakowska, klasa 2FoF:

Przedstawiamy prezentację multimedialną zawierającą prace uczniów z kierunku technik usług fryzjerskich, wykonane podczas nauki na przedmiotach zawodowych:

Technik usług fryzjerskich o profilu kosmetycznym

Technik usług fryzjerskich należy do grupy zawodów usługowych i jest to oferta skierowana do absolwentów szkół podstawowych, którzy pragną zdobyć atrakcyjny zawód. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, natomiast  praktyki zawodowe organizowane są przez szkołę w salonach fryzjerskich na terenie Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu tomaszowskiego. Dodatkowym atutem i atrakcją tego oddziału są zajęcia z kosmetyki prowadzone przez specjalistów praktyków w tej dziedzinie.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA
– zdobycie tytułu technika usług fryzjerskich;
– uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur
– przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 • wykonywania strzyżenia włosów;
 • wykonywania stylizacji fryzur,
 • wykonywania i przedłużania włosów,
 • podstaw kosmetyki w zakresie makijażu, pielęgnacji twarzy i manicure. 

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik usług fryzjerskich powinien charakteryzować się:

 • zdolnościami manualnymi;
 • zainteresowaniem branżą fryzjerską i kosmetyczną;
 • zmysłem plastycznym;
 • kreatywnością;
 • poczuciem estetyki;
 • umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania kontaktów.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły dają tytuł technika usług fryzjerskich. Egzamin maturalny daje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych.
Absolwent technika usług fryzjerskich może kontynuować naukę w policealnej szkole kosmetycznej a tym samym poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć nowy pokrewny zawód.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich może podejmować pracę w:
– salonach fryzjerskich;
– firmach kosmetyczno–fryzjerskich jako specjalista szkoleniowiec;
– jako fryzjer teatralny lub filmowy w teatrach, filharmoniach i operach oraz w wytwórniach filmowych i w telewizji;
– absolwent może otworzyć  własną działalność gospodarczą. 

Co roku nasi uczniowie uczestniczą w płatnych stażach i projektach finansowanych przez UE. Dla najzdolniejszych realizowane są praktyki zagraniczne (projekt PO WER)

 • Realizujemy projekt stypendialny: „Liga zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego”

Praktyki zawodowe organizowane są przez naszą placówkę przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i fachowcami w dziedzinie fryzjerstwa i stylizacji fryzur.

Organizujemy konkursy zawodowe o zasięgu ogólnopolskim

Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość skorzystania z bursy szkolnej:

Bursa przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów Maz.;

tel./fax (44) 724 27 43 – sekretariat ZSiPO.

Bursa przy ZSP nr 3: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37,

tel. 44 724 56 41 lub 44 724 23 68 wewn. 22.

Fryzjer